TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS: 6
COORDINADOR: Dra. Mª Jesús Cruz 

Aquest mòdul pretén donar a conèixer les principals patologies respiratòries, del sistema immune, sistèmiques i endocrines, així com, les aproximacions moleculars que s'empren per a la comprensió dels processos fisiopatològics subjacents a aquestes malalties.

PROGRAMA

BLOC I: MALALTIES RESPIRATÒRIES

 1. Fonaments de la fisiopatologia de l’asma i la malaltia pulmonar crònica
 2. Fonaments de la patologia respiratòria ocupacional i mediambiental
 3. Mètodes no invasius d’estudi de la inflamació en la patologia respiratòria
 4. Tècniques de laboratori per a la recerca en patologia respiratòria

BLOC II: MALALTIES ENDOCRINES

 1. Malalties endocrines: conceptes bàsics i característiques clíniques.
 2. La diabetis i les seves complicacions: el punt de vista clínic.
 3. Obesitat: etiologia i estratègies terapèutiques.
 4. Etiologia de la diabetis de tipus 2 i la resistència a insulina: lipotoxicitat.
 5. Etiologia de la diabetis de tipus 2 i la resistència a insulina: inflamació.
 6. Etiologia de la diabetis de tipus 2 i la resistència a insulina: paper de la disfunció mitocondrial.
 7. El teixit adipós marró i l’homeòstasi energètica: una nova diana terapèutica.
 8. Noves dianes terapèutiques contra l’obesitat: introducció a la SHBG (sex hormone-binding globulin) i els esteroides sexuals.
 9. Noves funcions de la SHBG en la fisiologia humana.
 10. SESSIÓ PRÀCTICA
 11. La diabetis de tipus 1: restitució i regeneració de les cèl·lules beta per al tractament de la diabetis melitus de tipus 1.
 12. Desenvolupament sexual diferencial (DSD): regulació hormonal i genètica del desenvolupament sexual durant la vida fetal, diagnosi genètica i estudis funcionals.

BLOC III: MALALTIES DEL SISTEMA IMMUNE

 1. Revisió de la resposta inmunitaria en els èssers humans. Conceptes nous i canviants respecte al funcionament del sistema immune
 2. Fonaments de les malalties immunomediades i tècniques de laboratori de diagnòstic.
 3. Mecanismes de tolerancia i autoimmunitat
 4. Etiologia de les immunodeficiencies primàries
 5. Mecanismes d’hipersensibilitat i al·lèrgia.
 6. Tècniques de laboratori per a la recerca en malalties  inmunomediades.

 

PROFESSORS

M Jesús Cruz Carmona, PhD – mj.cruz@vhir.org

Laura Viñas Giménez, PhD – laura.vinas@vallhebron.cat

Josep A. Villena, PhD – josep.villena@vhir.org