TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS: 6
COORDINADOR: Dr. Josep Villena - Fitxa personal

Aquest mòdul pretén donar a conèixer les principals patologies respiratòries, del sistema immune, sistèmiques i endocrines, així com, les aproximacions moleculars que s'empren per a la comprensió dels processos fisiopatològics subjacents a aquestes malalties.

PROGRAMA

BLOC I: MALALTIES RESPIRATÒRIES

 1. Fonaments de la fisiopatologia de l’asma i la malaltia pulmonar crònica
 2. Fonaments de la patologia respiratòria ocupacional i mediambiental
 3. Mètodes no invasius d’estudi de la inflamació en la patologia respiratòria
 4. Tècniques de laboratori per a la recerca en patologia respiratòria

BLOC II: MALALTIES DEL SISTEMA IMMUNE

 1. Conceptes nous i canviants respecte al funcionament del sistema immune
 2. Revisió de la resposta immune
 3. Nous paradigmes: receptors de DNA com PRRRs, limfòcits d'immunitat innata (ILCs)
 4. Cèl·lules T fol·liculars i resposta humoral, noves subpoblacions de limfòcits T memòria. Epigenètica de la diferenciació limfocitària.
 5. Immunopatologia
 6. Immunodeficiències
 7. Trasplantament
 8. Noves tecnologies en immunologia
 9. Lligands de TCR per identificar poblacions especifiques d'antigen

BLOC III: MALALTIES SISTÈMIQUES

 1. Visió general de les malalties autoimmunes sistèmiques
 2. Tècniques de detecció d'anticossos
 3. Esclerodèrmia
 4. Miopaties inflamatòries
 5. Vasculitis
 6. Síndrome antifosfolípid
 7. Amiloïdosi
 8. Síndromes autoinflamatòries
 9. Tècniques moleculars de diagnòstic en les malalties autoimmunes sistèmiques
 10. Trastorns autoimmunes de la coagulació
 11. Malalties minoritàries

BLOC IV: MALALTIES ENDOCRINES

 1. Fonaments bàsics en endocrinologia
 2. Diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica
 3. Desenvolupament de noves dianes terapèutiques contra malalties endocrines: exemples en obesitat i diabetis tipus 2

 

PROFESSORS

M Jesús Cruz Carmona, PhD – mj.cruz@vhir.org

Clara Franco Jarava, PhD – cfranco@vhebron.net

Josep A. Villena, PhD – josep.villena@vhir.org