TIPUS: Pràctiques externes
CRÈDITS: 15
COORDINADORA: Dra. Ibane Abasolo - fitxa personal

El mòdul de pràctiques correspon a un treball de laboratori eminentment pràctic que està dirigit a consolidar, perfeccionar i completar la formació i les competències adquirides a través dels diferents mòduls teòrics del màster. Durant el període de pràctiques els estudiants podran guanyar experiència i aprendre a desenvolupar-se en l'entorn professional, ja sigui al sector públic o privat. 

FES PRÀCTIQUES AL VHIR!

El VHIR ofereix a tots els seus estudiants la possibilitat de realitzar entre tres i sis mesos de pràctiques en un dels grups de recerca de l’Institut. Un cop matriculats, els estudiants podran accedir a l'oferta de places disponibles i escollir la línia de recerca del seu interès entre més de 60 grups.