TIPUS: Mòdul obligatori
CRÈDITS: 6
COORDINADOR: Dr. Santiago Pérez Hoyos - fitxa personal

Aquest mòdul proporcionarà a l'estudiant el conjunt d’eines i habilitats transversals que poden ser considerades essencials per la recerca. D’una banda, es presentaran els principals mètodes estadístics per dur a terme les tasques de gestió i anàlisi de dades, així com algunes eines bioinformàtiques per a tractar les dades d’alt rendiment produïdes per les tecnologies modernes com els microarrays i la seqüenciació de nova generació.

En segon lloc, es proporcionarà a l'estudiant els coneixements i les eines per desenvolupar una estratègia de cerca de finançament. S’explicaran conceptes bàsics i estratègies sobre com escriure una proposta per demanar un ajut, tipus de d’aturs, etc. Finalment, els estudiants aprendran sobre patents, propietat intel·lectual i les bases del procés de transferència de tecnologia.

PROGRAMA

SECCIÓ I: BIOESTADÍSTICA I BIOINFORMÀTICA

 1. Mètodes estadístics en biomedicina
 2. Disseny experimental i anàlisi de variància
 3. Models de regressió en biomedicina
 4. Mètodes estadístics per a la construcció i validació de biomarcadors
 5. Accés a la biologia molecular i informació de la malaltia
 6. Introducció a l'anàlisi de dades d'alt rendiment

SECCIÓ II: FINANÇAMENT DE LA RECERCA

 1. Següent pas: Ciència o indústria?
 2. El finançament competitiu: convocatòries nacional i internacional
 3. Trucs per preparar una proposta d'èxit
 4. Cas pràctic: escriure una proposta per demanar un ajut

SECCIÓ III: INNOVACIÓ

 1. Introducció a la innovació  en salut en l'entorn hospitalari
 2. El procés de valorització i comercialització; aspectes generals de la transferència de tecnologia
 3. Protecció de la innovació 
 4. Plans de desenvolupament
 5. Llicències i contractes
 6. Spin off i inversió

PROFESSORAT 

 Dr. Santiago Pérez Hoyos
 Dra. Mireia Ferrer Almirall
Dra. Mariona Esquerdo