TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS: 6
COORDINADOR: Dr. Josep Roma - fitxa personal

L’objectiu d’aquest mòdul és donar a conèixer les característiques més rellevants del procés oncològic i els trets morfològics i fisiopatològics dels diferents tipus tumorals que són imprescindibles per al diagnòstic i el tractament de la malaltia. D’una banda, es descriuen els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en el càncer, l’epigenètica i la genètica, així com les estratègies antitumorals actualment en ús. D’altra banda, s’aborden els tipus de càncer més predominants des de la vessant més clínica (diagnòstic-tractament) i també des del punt de vista de la recerca bàsica aplicada a la patologia.

PROGRAMA

  1. Introducció a les malalties neoplàsiques
  2. Epidemiologia, diagnòstic i tractament
  3. Biologia molecular del càncer
  4. Tumors gastrointestinals
  5. Tumors cerebrals
  6. Tumors urològics
  7. Tumors ginecològics
  8. Tumors hepatològics
  9. Oncologia pediàtrica

PROFESSORAT

Josep Roma Castanyer, PhD – josep.roma@vhir.org
Principal Investigator in Translational Research in Child and Adolescent Cancer Research Group. VHIR.

Anna Santamaria Margalef, PhD – anna.santamaria@vhir.org
Principal Investigator in Biomedical Research in Gynecology Research Group. VHIR.

Miquel Segura Ginard, PhD – miguel.segura@vhir.org
Principal Investigator in Translational Research in Child and Adolescent Cancer Research Group. VHIR.