MÀSTER

El Màster en Recerca Biomèdica Translacional és un programa de caràcter oficial creat per formar investigadors d’excel·lència, amb la combinació necessària de coneixements i competències científiques i mèdiques per contribuir a l’èxit de la investigació biomèdica translacional del futur.

La característica més distintiva d’aquest màster és que s’imparteix íntegrament en un Institut d’Investigació Sanitària (IIS) de tercer nivell, per investigadors bàsics, clínics i metges que estan en contacte constant amb els pacients de l’hospital.

El màster dotarà als estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics de la investigació bàsica en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic que repercuteixin un benefici en la salut dels pacients. Al final del curs, els estudiants hauran de ser capaços d’entendre els aspectes metodològics, regulatoris, logístics i ètics de la investigació traslacional i clínica, de dissenyar experiments i d’identificar les oportunitats de transferir els resultats a la indústria, i d’adquirir un coneixement profund i una visió crítica dels principals reptes que han d’afrontar els investigadors biomèdics.

El màster està orientat a la carrera investigadora, dóna accés al programa de doctorat i ofereix als alumnes la possibilitat d’escollir l’àrea de la biomedicina a la que vulguin especialitzar-se i desenvolupar la seva formació.

El màster s’adreça a titulats universitaris en Biologia, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia, Medicina, Infermeria, Genètica, Farmacologia, Microbiologia i Veterinària, així com a graduats en altres titulacions afins en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. El perfil del candidat idoni per cursar aquest màster és una persona amb gran interès i motivació per la recerca, el desenvolupament i la innovació en l’àmbit de la biomedicina clínica translacional. El candidat ha de tenir un bon nivell de coneixement de la llengua anglesa, ser capaç de treballar cooperativament en equips multidisciplinaris i posseir una actitud creativa i emprenedora.