Sistema de Garantia de Qualitat Docent

pdf-file-ico Manual del Sistema de Garantia de Qualitat Docent del VHIR

pdf-file-ico Manual de Processos del Sistema de Garantia de Qualitat de Docència del VHIR

pdf-file-ico Procediment de gestió de reclamacions del client

Informes del centre

pdf-file-ico Pla de Millores de la Titulació 2021-2022

pdf-file-ico Autoinfome d'acreditació del centre del curs 2022-2023

pdf-file-ico Informe de seguiment de centre del curs 2021-2022

pdf-file-ico Informe de seguiment de centre del curs 2020-2021

pdf-file-ico Informe de seguiment de centre del curs 2019-2020

pdf-file-ico Informe de seguiment del centre del curs 2018-2019

pdf-file-ico Informe de seguiment del centre del curs 2017-2018

pdf-file-ico Autoinfome d'acreditació del centre del curs 2016-2017

pdf-file-ico Informe de seguiment del centre del curs 2015-2016

pdf-file-ico Informe de seguiment del centre del curs 2014-2015

Informes de la titulació

pdf-file-ico Memoria vigent curs 2023-2024

pdf-file-ico Informe d'acreditació de la titulació

pdf-file-ico Informe final d'avaluació de l'acreditació del centre

pdf-file-ico Informe de verificació de la titulació

pdf-file-ico Memoria de verificació de la titulació