COORDINACIÓ DE MÀSTER: 

Dr. Josep Quer, Coordinador del màster
Investigador Principal Responsable de Recerca Bàsica
del Virus de l’Hepatitis C del Laboratori de Malalties Hepàtiques.

Professorat

Module 1: Competències Transversals per a la Recerca Translacional en Patologia Humana

Dr. Josep Quer, Coordinador del mòdul
Dra. Ibane Abasolo
Dr. Jordi Barquinero
Dr. Ignacio Ferreira
Dr. Francisco Rodriguez-Frías

Module 2: Eines i metodologies avançades per la recerca. Cerca de finançament i innovació

Dr. Santiago Pérez Hoyos, Coordinador del mòdul
Sr. Giacomo de Simone
Dr. Álex Sánchez
Dr. Joan Sayós

Module 3: Malalties del Sistema Nerviós

Dra. María José Pérez, Coordinadora del mòdul
Dra. Mar Hernández
Dra. Marta Martínez
Dr. Tomás Pinós

Module 4: Malalties Cardiovasculars i Renals

Dra. Antonia Sambola, Coordinadora del mòdul
Dra. Marisol Ruiz Meana

Module 5: Malalties Oncològiques

Dr. Josep Roma, Coordinador del mòdul
Dra. Anna Santamaria
Dr. Miguel Segura

Module 6: Malalties Hepàtiques i Digestives

Dra. Maria Martell, Coordinadora del mòdul
Dra. Carmen Alonso

Dr. Josep Quer


Module 7: Microbiologia, Malalties Infeccioses i Patologia Crítica

Dr. Juanjo González, Coordinador del mòdul
Dr. Ricard Ferrer

Module 8: Malalties del Sistema Immune, Respiratòries i Endocrines

Dr. Josep Villena Coordinador del mòdul
Dra. Maria Jesús Cruz
Dra. Clara Franco

Module 9: Pràctiques de Recerca
Dra. Ibane Abasolo

Module 10: Treball de Fi de Màster
Dra. Maria Martell