TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS: 6
COORDINADORA: Dra. Anna Meseguer

Aquest mòdul pretén donar a conèixer les principals patologies cardiovasculars i renals a nivell clínic i epidemiològic, així com, les aproximacions moleculars que s'empren per a la comprensió dels processos fisiopatològics subjacents a aquestes malalties. També s'abordarà la identificació de marcadors diagnòstics i/o pronòstics i potencials dianes terapèutiques.

PROGRAMA

SECCIÓ I: MALALTIES CARDIOVASCULARS 

 1. Introducció a la funció cardiovascular
 2. Insuficiència cardíaca
 3. Avenços en l'estudi de la malaltia coronària
 4. Recerca traslacional en lesió per reperfusió miocàrdica
 5. Bases moleculars del dany miocàrdic isquèmic i cardiovascular
 6. Malalties valvulars i patologia aòrtica
 7. Avenços en malalties familiars i congènites
 8. Bases moleculars de les arítmies
 9. Paper dels biomarcadors en les malalties cardiovasculars
 10. Paper de les tecnologies d'imatge en la recerca translacional en cardiologia

SECCIÓ II: MALALTIES RENALS

 1. Introducció a la funció renal i la insuficiència renal aguda i reparació
 2. Hipertensió, nefropatia diabètica i progressió de CKD
 3. Malalties renals en nadons i nens. Glomerulopaties
 4. Abordatge de la malaltia renal en l'etapa terminal de la malaltia renal crònica. Els biomarcadors.