TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS: 6
COORDINADORA: Dra. Anna Meseguer

Aquest mòdul pretén donar a conèixer les principals patologies cardiovasculars i renals a nivell clínic i epidemiològic, així com, les aproximacions moleculars que s'empren per a la comprensió dels processos fisiopatològics subjacents a aquestes malalties. També s'abordarà la identificació de marcadors diagnòstics i/o pronòstics i potencials dianes terapèutiques.

PROGRAMA

SECCIÓ I: MALALTIES CARDIOVASCULARS 

 1. Introducció a la funció cardiovascular
 2. Insuficiència cardíaca
 3. Avenços en l'estudi de la malaltia coronària
 4. Recerca traslacional en lesió per reperfusió miocàrdica
 5. Bases moleculars del dany miocàrdic isquèmic i cardiovascular
 6. Malalties valvulars i patologia aòrtica
 7. Avenços en malalties familiars i congènites
 8. Bases moleculars de les arítmies
 9. Paper dels biomarcadors en les malalties cardiovasculars
 10. Paper de les tecnologies d'imatge en la recerca translacional en cardiologia

SECCIÓ II: MALALTIES RENALS

 1. Introducció a la funció renal i la insuficiència renal aguda i reparació
 2. Hipertensió, nefropatia diabètica i progressió de CKD
 3. Malalties renals en nadons i nens. Glomerulopaties
 4. Abordatge de la malaltia renal en l'etapa terminal de la malaltia renal crònica. Els biomarcadors.

PROFESSORAT

Gema Ariceta
Ignasi Barba
José A. Barrabés
Neus Bellera Gotarda
Eugenia Espinel
Ignacio Ferreira
Joan Fort
Jaume Francisco
Enrique Galve
David García Dorado
Javier Inserte
Joan López Hellín
Álvaro Madrid
Anna Meseguer
Francisco Moreso
Imanol Otaegui
Antonia Pijuan
Jordi Pérez Rodón
Antonio Rodríguez -Sinovas
José F. Rodríguez-Palomares
Marisol Ruiz Meana
Antonia Sambola
Daniel Serón
Gisela Teixidó
Mª Roser Torra
Ramon Vilalta