TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS:
COORDINADOR: Dr. Juan José González

Els objectius d'aquest mòdul son:

 • Donar a conèixer les principals tecnologies disponibles per al diagnòstic microbiològic i per la detecció de resistència als antimicrobians
 • L'estudi de les malalties infeccioses en el pacient inmunosuprimit
 • L'estudi de diferents patologies en el malalt crític

PROGRAMA

SECCIÓ I: MICROBIOLOGIA I MALALTIES INFECCIOSES

 1. Diagnòstic microbiològic del malalt immunosuprimit
 2. Resistència als antimicrobians
 3. Vigilància microbiològica de les malalties infeccioses
 4. Patologia emergent
 5. Patogénesis i tractament del VIH
 6. Models experimentals animals

SECCIÓ II: PATOLOGIA CRÍTICA

 1. Pneumònia i sèpsia
 2. Model conceptual d'hoste, patogen i elements del sistema
 3. Translació clínica de les tècniques de biologia cel·lular al malalt crític
 4. Patogènesis, dianes moleculars i teràpies avançades en pneumònia i sèpsia
 5. Principis bioètics en el malat crític

PROFESSORAT

Ricard Ferrer, MD PhD
Juan José González, MD PhD