TIPUS: Treball fi de Màster (TFM)
CRÈDITS: 12 ECTS

El Treball de Fi de Màster (TFM) és un treball acadèmic i individual que permet a l'estudiant aprofundir en un tema del seu interès que estigui relacionat amb el màster, i integrar el conjunt d'habilitats i competències adquirides al llarg del curs. El TFM implica la planificació, desenvolupament, redacció i defensa oral d'un treball de recerca que es realitza sota la supervisió d'un tutor acadèmic.

El treball no implica la realització de pràctiques o estades formatives en un grup de recerca. Tanmateix, el treball pot estar relacionat amb el projecte desenvolupat per l'estudiant durant el mòdul de Pràctiques de Màster.