TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS: 6
COORDINADOR: Dr. Gerard Cantero - fitxa personal

Aquest mòdul pretén donar a conèixer les principals patologies cardiovasculars i renals a nivell clínic i epidemiològic, així com les aproximacions moleculars utilitzades per comprendre’n els processos fisiopatològics subjacents. També s'abordarà la identificació de marcadors diagnòstics i/o pronòstics i potencials dianes terapèutiques.

PROGRAMA

SECCIÓ I: MALALTIES CARDIOVASCULARS 

  1. Introducció a la funció cardiovascular
  2. Insuficiència cardíaca
  3. Avenços en l'estudi de la malaltia coronària
  4. Recerca traslacional en lesió per reperfusió miocàrdica
  5. Bases moleculars del dany miocàrdic isquèmic i cardiovascular
  6. Malalties valvulars i patologia aòrtica
  7. Avenços en malalties familiars i congènites
  8. Bases moleculars de les arítmies

SECCIÓ II: MALALTIES RENALS

1. Introducció al sistema renal i les principals malalties renals.
2. Causes genètiques de les malalties renals i les malalties renals pediàtriques.
3. Hipertensió, nefropatia diabètica i síndrome metabòlic.
4. Nous abordatges pel diagnòstic de les malaties renals.
5. Mecanismes renals de reparació i gestió de la CKD y la malaltia renal terminal.

PROFESSORAT

Dr. Gerard Cantero Recasens – gerard.cantero@vhir.org
Principal Investigator at the Renal Physiopathology Group. VHIR.

Dra. Marisol Ruiz Meana - marisol.ruiz@vhir.org
Principal Investigator in Cardiovascular Diseases Research Group. VHIR.

Dra. Antonia Sambola Ayala - asambola@vhebron.net
Facultativo especialista del Servicio de Cardiología del HUVH.
Investigadora Principal del Grupo de Investigación de Enfermedades Cardiovasculares. VHIR.