TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS:
COORDINADORA: Dra. María Martell - fitxa personal

L'objectiu d'aquest mòdul és conèixer les bases immunopatològiques de les malalties gastrointestinals i la fisiopatologia de les malalties hepàtiques més rellevants i les seves complicacions, així com identificar els biomarcadors i conèixer els mètodes de diagnòstic i les línies d'investigació més rellevants en l'actualitat per buscar solucions.

CONTINGUTS

Bloc I: Malalties hepàtiques 

 1. El fetge i el dany crònic del fetge
 2. Malaltia del fetge gras no alcohòlic
 3. Hepatitis viral
 4. Hepatitis B
 5. Tumors del fetge: carcinoma hepatocel·lular
 6. Complicacions de la cirrosi hepàtica
 7. Models animals en malalties hepàtiques i línies de recerca experimental

Bloc II: Malalties digestives 

 1. Anatomia i fisiologia del tracte gastrointestinal
 2.  Disseny d'estratègies metodològiques per identificar mecanismes fisiopatològics en malalties gastrointestinals
 3. Malalties de l'esòfag.
 4. Nous avenços en la fisiopatologia de la distensió abdominal
 5. Malaltia inflamatòria intestinal
 6. Infecció per H.pylori i malalties relacionades
 7. Colitis microscòpica
 8. Disfunció de la barrera intestinal en les malalties digestives

PROFESSORAT

Anna Accarino Garaventa, MD PhD – aaccarino@vhebron.net
Facultatiu Especialista del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH).
Investigadora del Grup de Recerca en Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva. VHIR. 

Carmen Alonso Cotoner, MD PhD – carmen.alonso@vhir.org
Facultatiu Especialista del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH).
Investigadora Principal del Grup de Recerca en Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva. VHIR. 

Josep Quer Sivila, PhD - josep.quer@vhir.org
Investigador Principal del Grup de Recerca en Malalties Hepàtiques. VHIR.

María Martell Pérez-Alcalde, PhD – maria.martell@vhir.org
Investigadora Principal del Grup de Recerca en Malalties Hepàtiques. VHIR.