TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS:
COORDINADOR: Dr. Tomàs Pumarola - fitxa personal

Els objectius d'aquest mòdul son:

 • Donar a conèixer les principals tecnologies disponibles per al diagnòstic microbiològic i per la detecció de resistència als antimicrobians
 • L'estudi de les malalties infeccioses en el pacient inmunosuprimit
 • L'estudi de diferents patologies en el malalt crític

PROGRAMA

SECCIÓ I: MICROBIOLOGIA I MALALTIES INFECCIOSES

 1. Diagnòstic microbiològic del malalt immunosuprimit
 2. Resistència als antimicrobians
 3. Vigilància microbiològica de les malalties infeccioses
 4. Patologia emergent
 5. Patogénesis i tractament del VIH
 6. Models experimentals animals

SECCIÓ II: PATOLOGIA CRÍTICA

 1. Pneumònia i sèpsia
 2. Model conceptual d'hoste, patogen i elements del sistema
 3. Translació clínica de les tècniques de biologia cel·lular al malalt crític
 4. Patogènesis, dianes moleculars i teràpies avançades en pneumònia i sèpsia
 5. Principis bioètics en el malat crític

PROFESSORAT

Andrés Antón
María José Buzón
Maria Gemma Codina
Mateu Espasa
Juliana Esperalba
Juan José González
Maria Nieves Larrosa
Silvia Moyano
Yolanda Peña
Tomàs Pumarola
Jordi Rello
Elena Sulleiro
Marc Torrent