Curs 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20  
Taxa de rendiment de mòduls teòrics 100% 100% 99,50% 100% 100%  
Taxa de graduació 96% 98% 100% 100% 100%  
Taxa d'eficiència 100% 100% 100% 96% 100%  
Taxa de rendiment

100% en mòduls teòrics

97% en pràctiques

94% TFM

100% en mòduls teòrics

96% pràctiques

98% TFM

97,67%

100% 100%  
Taxa d'abandonament 4% 2% 2,33% 0,00% 0,00%  
Durada mitjana dels estudis 1 curs acadèmic 1 curs acadèmic 1 curs acadèmic 1 curs acadèmic 1 curs acadèmic