El període de matrícula per al curs 2023/2024 estarà obert del 7 de setembre al 13 d'octubre de 2023. Per realitzar la matrícula cal demanar cita prèvia a la Secretaria Acadèmica del centre, a partir de l'1 de setembre reservant hora mitjançant la Secretaria Virtual.

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITES?

En el moment de fer la matrícula caldrà presentar:

  1. Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la UE).
  2. Original i fotocòpia del TIE (Targeta d’Identitat d’Estranger), per als estudiants estrangers no comunitaris. Si l’alumne encara no disposa de TIE, haurà d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. S’atorgarà un termini màxim de quatre mesos per lliurar el document original.
  3. Fotocòpia de les dades bancàries amb els codis IBAN i BIC (aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol), d’una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.
  4. Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al màster o del certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició.
  5. Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic dels estudis que donen accés al màster, en què figurin el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.
  6. Una fotografia de carnet en color.
  7. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o descompte indicada a la normativa vigent, si és el cas.

pdf-file-ico Manual de Matricula 2023-2024

pdf-file-ico Documentació imprescindible a presentar en el moment de la matricula