Malalties Oncològiques

TIPUS: Mòdul optatiu
CRÈDITS: 6
COORDINADOR: Dr. Josep Roma - fitxa personal

L’objectiu d’aquest mòdul és donar a conèixer les característiques més rellevants del procés oncològic i els trets morfològics i fisiopatològics dels diferents tipus tumorals que són imprescindibles per al diagnòstic i el tractament de la malaltia. D’una banda, es descriuen els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en el càncer, l’epigenètica i la genètica, així com les estratègies antitumorals actualment en ús. D’altra banda, s’aborden els tipus de càncer més predominants des de la vessant més clínica (diagnòstic-tractament) i també des del punt de vista de la recerca bàsica aplicada als diferents tipus de càncer.

PROGRAMA

  1. Biologia molecular del càncer
  2. Introducció a les malalties neoplàsiques
  3. Tumors gastrointestinals
  4. Tumors urològics
  5. Tumors ginecològics
  6. Tumors cerebrals
  7. Tumors hematològics
  8. Oncologia pediàtrica

PROFESSORAT

Josep Roma Castanyer, PhD 
Principal Investigator in Translational Research in Child and Adolescent Cancer Research Group. VHIR.

Juan Ángel Recio Conde, PhD 
Principal Investigator in Biomedical Research in Melanoma Research Group. VHIR.

Miquel Segura Ginard, PhD 
Principal Investigator in Translational Research in Child and Adolescent Cancer Research Group. VHIR.

 

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest mòdul és donar a conèixer les característiques més rellevants del procés oncològic i els trets morfològics i fisiopatològics dels diferents tipus tumorals que són imprescindibles per al diagnòstic i el tractament de la malaltia. D’una banda, es descriuen els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en el càncer, l’epigenètica i la genètica, així com les estratègies antitumorals actualment en ús. D’altra banda, s’aborden els tipus de càncer més predominants des de la vessant més clínica (diagnòstic-tractament) i també des del punt de vista de la recerca bàsica aplicada a la patologia.

TEMARI

•    Biologia molecular del càncer
•    Progressió tumoral
•    Epidemiologia, diagnòstic i tractament
•    Tumors hematològics
•    Càncers hormonodependents
•    Tumors cerebrals
•    Tumors pulmonars
•    Tumors gastrointestinals
•    Tumors infantils
•    Tumors renals