Les Pràctiques Externes corresponen a un treball de laboratori eminentment pràctic encaminat a consolidar, perfeccionar i completar la formació adquirida a través dels diferents mòduls teòrics del màster. Aquesta estada proporciona als estudiants l’oportunitat de guanyar experiència i aprendre a desenvolupar-se en l’entorn professional.

Les estades de pràctiques duren entre tres i sis mesos i es poden realitzar en un laboratori de recerca del VHIR o en una institució externa, com centres de recerca o empreses farmacèutiques i biotecnològiques. Durant aquest període, l’estudiant estarà supervisat per un tutor de pràctiques, que guiarà i avaluarà el treball diari de l’alumne.

El VHIR ofereix a tots els estudiants la possibilitat de realitzar les seves pràctiques en un dels laboratoris de l’Institut de Recerca. Els estudiants interessats han d’adreçar-se per correu electrònic a la persona de contacte indicada en cada oferta.

Una cop haguis estat admès per fer pràctiques en un grup de recerca o empresa, hauràs d’adreçar-te a la Secretaria Acadèmica del VHIR per tal de signar l’acord de col·laboració i fer tots els tràmits necessaris per iniciar l’estada.

pdf-file-ico Centres i entitats col·laboradores

pdf-file-ico Manual Pràctiques Acadèmiques Curs 2020-2021

Ofertes de pràctiques disponibles pel curs 2021-2022:

 

Advanced Search