Resultats de les enquestes del curs 2021-2022

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2021-2022

pdf-file-ico Resultats de les enquestes d'avaluació de la qualitat docent i el professorat 2021-2022

pdf-file-ico Resultat de l'enquesta de satisfacció dels estudiants en pràctiques 2021-2022

pdf-file-ico Resultat de l'enquesta de satisfacció dels ocupadors 2021-2022

Resultats de les enquestes del curs 2020-2021

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2020-2021

pdf-file-ico Resultats de les enquestes d'avaluació de la qualitat docent i el professorat 2020-2021

pdf-file-ico Resultat de l'enquesta de satisfacció dels estudiants en pràctiques 2020-2021

pdf-file-ico Resultat de l'enquesta de satisfacció dels ocupadors 2020-2021

Resultats de les enquestes del curs 2019-2020

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2019-2020

pdf-file-ico Resultats de les enquestes d'avaluació de la qualitat docent i el professorat 2019-2020

pdf-file-ico Resultat de l'enquesta de satisfacció dels estudiants en pràctiques 2019-2020

pdf-file-ico Resultat de l'enquesta de satisfacció dels ocupadors 2019-2020

Resultats de les enquestes del curs 2018-2019

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2018-2019

pdf-file-ico Resultats de les enquestes d'avaluació de la qualitat docent i el professorat 2018-2019.

pdf-file-ico Resultat de l'enquesta de satisfacció dels estudiants en pràctiques 2018-2019

pdf-file-ico Resultat de l'enquesta de satisfacció dels ocupadors 2018-2019

Resultats de les enquestes del curs 2017-2018

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2017-2018.

 pdf-file-ico Resultats de les enquestes d'avaluació de la qualitat docent i el professorat 2017-2018.

 pdf-file-ico Resultat de l'enquesta de satisfacció dels estudiants en pràctiques 2017-2018

Resultats de les enquestes del curs 2016-2017

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2016-2017

pdf-file-ico  Resultats de les enquestes d'avaluació de la qualitat docent i el professorat 2016-2017

pdf-file-ico Resultats de l'enquesta de satisfacció del professorat 2016-2017

pdf-file-ico Resultats de l'enquesta de satisfacció dels estudiants en pràctiques 2016-2017

pdf-file-ico Resultats de l'enquesta de satisfacció dels ocupadors 2016-2017