Neoplastic diseases

TYPE: Elective module
CREDITS: 6
COORDINATOR: Josep Roma, PhD

The objective of this module is to present the most relevant characteristics of the oncological process and the morphological and pathophysiological features of the different tumor types that are essential for the diagnosis and treatment of the disease. On the one hand, the cellular and molecular mechanisms involved in cancer, epigenetics and genetics are described, as well as the antitumor strategies currently in use. On the other hand, the most predominant types of cancer are addressed from the most clinical aspect (diagnosis - treatment) and also from the point of view of basic research applied to the main cancer types.

CONTENTS

  1. Molecular biology of cancer
  2. Introduction to neoplastic diseases
  3. Gastrointestinal tumors
  4. Urologic tumors
  5. Ginecologic tumors
  6. Brain Tumors
  7. Hematologic tumors
  8. Childhood cancers

TEACHERS

Josep Roma Castanyer, PhD 
Principal Investigator in Translational Research in Child and Adolescent Cancer Research Group. VHIR.

Juan Ángel Recio Conde, PhD 
Principal Investigator in Biomedical Research in Melanoma Research Group. VHIR.

Miquel Segura Ginard, PhD 
Principal Investigator in Translational Research in Child and Adolescent Cancer Research Group. VHIR.

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest mòdul és donar a conèixer les característiques més rellevants del procés oncològic i els trets morfològics i fisiopatològics dels diferents tipus tumorals que són imprescindibles per al diagnòstic i el tractament de la malaltia. D’una banda, es descriuen els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en el càncer, l’epigenètica i la genètica, així com les estratègies antitumorals actualment en ús. D’altra banda, s’aborden els tipus de càncer més predominants des de la vessant més clínica (diagnòstic-tractament) i també des del punt de vista de la recerca bàsica aplicada a la patologia.

TEMARI

•    Biologia molecular del càncer
•    Progressió tumoral
•    Epidemiologia, diagnòstic i tractament
•    Tumors hematològics
•    Càncers hormonodependents
•    Tumors cerebrals
•    Tumors pulmonars
•    Tumors gastrointestinals
•    Tumors infantils
•    Tumors renals