Professorat

COORDINADORES DEL MÀSTER:

Module 1: Competències Transversals per a la Recerca Translacional en Patologia Humana

Module 2: Eines i Metodologies Avançades per a la Investigació

Module 3: Malalties del Cervell i del Sistema Nerviós Perifèric

Module 4: Malalties Cardiovasculars i Renals

Module 5: Malalties Oncològiques

Module 6: Malalties Hepàtiques i Digestives

Module 7: Microbiologia, Malalties Infeccioses i Patologia Crítica

Module 8: Malalties del Sistema Immune, Respiratòries, Sistèmiques i Endocrines

Module 9: Pràctiques de Recerca

Module 10: Treball de Fi de Màster