Professorat

COORDINACIÓ DE MÀSTER:

Module 1: Competències Transversals per a la Recerca Translacional en Patologia Humana

Module 2: Eines i metodologies avançades per la recerca. Cerca de finançament i innovació.

Module 3: Malalties del Sistema Nerviós

Module 4: Malalties Cardiovasculars i Renals

Module 5: Malalties Oncològiques

Module 6: Malalties Hepàtiques i Digestives

Module 7: Microbiologia, Malalties Infeccioses i Patologia Crítica

Module 8: Malalties del Sistema Immune, Respiratòries i Endocrines

Module 9: Pràctiques de Recerca

Module 10: Treball de Fi de Màster