Resultats de les enquestes del curs 2015 - 2016

 

pdf-file-ico  Resultats de les enquestes d'avaluació que la qualitat docent 2015-2016

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció del professorat 2015-2016

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2015-2016

pdf-file-ico Resultats de les enquestes d'avaluació que la qualitat docent i el professorat

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants en pràctiques

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció dels ocupadors

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls