Resultats de les enquestes del curs 2016-2017

pdf-file-ico  Resultats de les enquestes d'avaluació de la qualitat docent i el professorat 2016-2017

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2016-2017

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció del professorat 2016-2017

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants en pràctiques 2016-2017

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció dels ocupadors 2016-2017

Resultats de les enquestes del curs 2015 - 2016

pdf-file-ico Resultats de les enquestes d'avaluació de la qualitat docent i el professorat 2015-2016

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2015-2016

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció del professorat 2015-2016

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants en pràctiques 2015-2016

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció dels ocupadors 2015-2016

Resultats de les enquestes del curs 2014-2015

pdf-file-ico Resultats de les enquestes d'avaluació de la qualitat docent i el professorat 2014-2015

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció d'assignatures/mòduls 2014-2015

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants en pràctiques 2014-2015

pdf-file-ico Resultats de les enquestes de satisfacció dels ocupadors 2014-2015