Curs

2014-2015

2015-2016

Taxa de graduació

97%

94%

Taxa d'eficiència

100%

100%

Taxa de rendiment

100% en mòduls teòrics

 97% en pràctiques

97% TFM

100% en mòduls teòrics

 96% pràctiques

94% TFM

Taxa d‘abandonament

3%

4%

Durada mitja dels estudis

1 curs acadèmic

1 curs acadèmic