Curs

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Taxa de graduació

97%

94%

98%

Taxa d'eficiència

100%

100%

100%

Taxa de rendiment

100% en mòduls teòrics

97% en pràctiques

97% TFM

100% en mòduls teòrics

96% pràctiques

94% TFM

100% en mòduls teòrics

98% pràctiques

98% TFM

Taxa d‘abandonament

3%

4%

2%

Durada mitja dels estudis

1 curs acadèmic

1 curs acadèmic

1 curs acadèmic