Contacte

UNITAT DE DOCÈNCIA

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Edifici Mediterrània 2a Planta
Passeig de la vall d’Hebron 119-129
08035 Barcelona

PERSONA DE CONTACTE:

Estefania De la Torre
+34 934 894 059
master@vhir.org
www.vhir.org